Страницата е в процес
на обновяване!

Добре дошли на Богослужение
Всяка Неделя 
от 10:00

 
Евангелска петдесятна църква
     ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Богослужение:

Неделя 10:00 ч

ул. "Иван Вазов "13

Банкова сметка в български лева

IBAN: BG50STSA93000026298897

BIC: STSABGSF 

Банка ДСК