СТИХ

Местната църква се издържа единствено от дарения. За да може тя да изпълнява поръчението, което има в обществото са необходими финанси. Благодарим на всички, които са готови да подпомогнат служенията на Евангелската църква в Горна Оряховица!

Сметка в български лева

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

IBAN: BG16RZBB91551002942924

BIC: RZBBBGSF

Райфайзенбанк