Местната църква се издържа единствено от дарения. За да може тя да изпълнява поръчението, което има в обществото са необходими финанси. Благодарим на всички, които са готови да подпомогнат служенията на Евангелската църква в Горна Оряховица!

Банкова сметка в български лева

​Eвангелска църква -  Горна Оряховица

IBAN: BG50STSA93000026298897

BIC: STSABGSF 

Банка ДСК