top of page

Местната църква се издържа единствено от дарения. За да може да изпълнява служението, което има в обществото за подпомагане на бедни, вдовици, сираци и други хора в нужда са необходими финанси. Сърдечно сме благодарни на всички, които са готови да ни подпомогнат.

Банкова сметка в български лева

​Eвангелска църква -  Горна Оряховица

IBAN: BG50STSA93000026298897

BIC: STSABGSF 

Банка ДСК

bottom of page