top of page

ЕПЦ ДЖУЛЮНИЦА

БОГОСЛУЖЕНИЯ:

Неделя 17:00 ч

ИСТОРИЯ НА ЦЪРКВАТА

Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Пс. 27:1

Велики и чудесни са Божиите дела и доказателство за това е създаването на църквата в с. Джулюница.

След като от юношеството си Снежана Маринова придобива  вярата в Господа от своя дядо, който живее в южна България, с Божията милост и благодат  успява да посее семето на вярата у своята приятелка от с. Джулюница - Веска Колева. Това се случва през 1985 г., когато двете млади жени  заедно посещават ЕПЦ в гр. В.Търново. Постепенно към тях Бог прибавя нови хора, с които продължават духовното си изграждане в новоучредената ЕПЦ в гр.Г.Оряховица.

През 1997 г. Бог влага в сърцето на п-р Христо Благинов желанието да провежда богослужения и в с. Джулюница. Бог отново показва милост към вярващите от селото като разполага сърцата на сем. Славка и Пеньо Василеви /родители на Снежана Маринова/ да отворят вратите на дома си за сбирките.

Молитвите на вярващите получават отговор. П-р Гюнтер Щенгел от гр. Равенсбург – Германия разбира от п-р Христо Благинов за нуждата от собствена сграда в селото. С финансова помощ от Германия през 2001 г. е закупена къща, която е преустроена за молитвен дом.

Радостта на вярващите е двойна, защото заедно със закупуването на църковната сграда, богослуженията от ежемесечни стават ежеседмични. П-р Христо Благинов и дякон Пламен Стоянов идват редовно, за да проповядват.

Към всички тези благословения се прибавя и благословението за децата от селото - започва провеждане на детски библейски уроци, водени от Павлинка и Вили.

Църковната сграда става тясна за увеличилия се брой на вярващите .

С Божието водителство п-р Благинов намира съмишленици за идеята да се построи нов, по-голям молитвен дом. С помощ от Швейцария и средствата от продадения стар молитвен дом през 2007 г. се закупува нов имот. Старата сграда в него се събаря и през пролетта на 2008 г. започва строителството на новата сграда. Благодарение на разбирането, проявено от купувача на старата сграда /син на Лиляна Йорданова - сестра в Господа от с.Джулюница/ до зимата на същата година събранията продължават да се провеждат във вече продадената сграда.

На Рождество Христово през 2008 г. новата сграда отваря врати за провеждане на богослуженията. От тогава и до днес вярващите се срещат всяка неделя от 17.00 ч.

През годините в селото се провеждат няколко Алфа курса, евангелизации и прожекции на християнски филми. Така до всички жители на селото достига благата вест за Господ Исус Христос.

Благодарност и преклонение към грижата и любовта на Небесния Баща преливат в сърцата на вярващите в с. Джулюница. Упоритостта, трудолюбието и всеотдайността на п-р Христо Благинов са добър пример за всички вярващи. След неговото пенсиониране ръководството на църквата поема п-р Стоян Стоянов.

С Божията милост и благодат вярващите от църквата в с. Джулюница уповават на Господа и следват призива на Божието слово, записан в Притчи 3:5-6 :“Уповавай на Господа от цялото си сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти.“

pic for web11
pic for web12
pic for web10
pic for web9
pic for web5
pic for web6
pic for web3
pic for web4
pic for web7
pic for web8
bottom of page