top of page

КОИ СМЕ НИЕ?

Църквата ни е част от голямото Божие семейство. Всички ние вярваме в единствения, жив и истинен, вечен и суверен Бог в три лица - Отец, Син и Святи Дух.

Убедени сме, че само Библията е единственото Божие Слово и я приемаме като абсолютен авторитет за нашата вяра и поведение. Стараем се, това което сме научили да го прилагаме практически в живота си.

Преживели сме Божията благодат и милост чрез спасителната, изцеляваща, възстановяваща и освобождаваща възкресенска сила.

Стремим се да споделяме своето свидетелство с всички хора не само с думи, но и с дела. Нашата молитва и копнеж са благата вест за спасението чрез Исус Христос да достигне до всички.

В човешкия живот съществува празнота, която не може да бъде запълнена по никакъв начин освен чрез възстановяването на взаимоотношенията със Създателя.

 

Единственият начин общуването с Бога да бъде възстановено е чрез искрено покаяние за извършените грехове и спасителна вяра в Господ Исус Христос. На кръста Христос понесе наказанието, което ние заслужавахме. Бог е любов. Той ни обича и ни е създал, за да общува с нас. 

 

Когато се проваляме, Бог ни дава нова възможност. Когато сме наранени и съкрушени, Той е готов да ни излекува. Когато сме съкрушени ни възстановява и насърчава да продължим напред.

Бог ни дава надежда и ни уверява, че във всички трудности, в които попадаме е готов да ни подаде ръка.

 

Всеки един от нас е изключително ценен и значим в Божиите очи.

Неговото най-голямо голямо желание е животът ни на земята да бъде пълноценен, осмислен и изобилно благословен, а след смъртта си да бъдем завинаги в присъствието Му на небето. 

ДОБРЕ ДОШЪЛ при нас!

bottom of page