Служенията са важна част от живота на църквата. Всички участват доброволно като служат и дават своя принос за изграждането на Божието царство на земята. 
Всеки християнин е призован да даде най-доброто от себе си чрез дарбите, които Христос дава на църквата и отделния човек. Апостол Павел заявява, че Христос дава тези дарби, за да бъдат Божиите хора подготвени за делото на служението и за духовния растеж на тялото Христово според Божието намерение.

Исус беше пример за служител и съветваше Своите последователи също да бъдат като Него.

Неделно училище

Децата имат специално място в Божието сърце!

Ние вярваме, че децата са не само бъдещето, но и нашето настояще.

Неделното училище е мястото, където още от малки децата се възпитават в християнската вяра и християнските ценности. Това оказва влияние на техния светоглед, формира ценностната им система и в по-късен момент определя тяхното поведение като възрастни. 

„Исус каза: Оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.” (Матей 19:14)

Семейно служение

Семейството е създадено от Бога. Служението се фокусира върху изграждането на здрави християнски семейства. Всички имат време да общуват и споделят своите преживявания, опит и практични съвети относно възпитанието и отглеждането на децата. Общата молитва сплотява и дава сили за справяне с предизвикателствата на ежедневието. 
В Библията има ясни насоки за семейното щастие. За съжаление на много семейства животът е бил съсипан, защото дълго време не са знаели или са отказвали да живеят според Божиите съвети и стандарти. 

СИП - Смели Изследователи Приятели

СИП е за всички деца и младежи, без значение на техния етически произход или църковна принадлежност. То предлага активни преживявания като игри в гората и на открито, готвене на огън, завладяващи песни, спортни занимания, театър, походи, опознаване на Библията и лично преживяване на отделни библейски истории. Всички тези занимания изграждат самочувствието и оказват положително влияние на тялото, душата и духа на младите хора. Освен това по този начин те опознават себе си по-добре и намират нови приятели.

Женско служение

В днешния свят егоизмът се издига в култ. Жените имат нужда от насърчение и взаимно изграждане.  

Целта на служението е да мотивира жените в църквата да живеят и служат според библейския модел. 

Бог е отредил важно място за ролята на жената в семейството и обществото. Той й е дарил особена нежност и любов. Тя е призована да използва този голям потенциал за изграждане на здраво семейство, което от своя страна стои в основата на църквата и обществото.

Милосърдно служение

Любовта е движещата сила за социалното служение на църквата. Ние не можем да си затворим очите за страданието в този свят и се опитваме да направим всичко, което е по нашите сили. Сам Бог е загрижен за всички слаби, болни и отхвърлени хора. Не случайно Исус казва, че който стори добро на такива хора, все едно го прави на Него.

Църквата съдейства на болницата, социалните служби, общината и полицията за разрешаването на различни проблеми. Събират се дрехи и средства за подпомагане на социално слаби хора. Също хора от църквата основаха център "Промяна" (promyana.org), в който се оказва практична помощ на хора без дом. 

Вярваме, че всеки трябва да има възможността да изследва вярата, да зададе своите въпроси и да сподели своята гледна точка.

Алфа е серия от срещи, на които се изследват основните положения на християнската вяра. Този курс се провежда по целия свят. Алфа срещите запознават гостите с личността на Исус Христос. 

Няма две еднакви Алфа срещи, но като цяло има три общи неща: храна, тема и добър разговор.

След срещите, остават истински приятелства, които често продължават дълги години след това. 

Ако желаете да се включите, можете да попълните формата, за да ви информираме за провеждането на следващите Алфа срещи.

Алфа

Църквата е Божият народ. В първо послание на апостол Петър, 2 глава, 9 стих пише:

Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина; вие, които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ.

Християнската вяра включва взаимоотношения с Бога и с околните. Ние сме част от общност, чието начало бе положено с Божия призив към Авраам. Следователно църквата се състои от всички онези хора по целия свят, в цялата история, които са изповядвали или изповядват Христовото име.

Библията ни казва, че ние ставаме част от Църквата не по рождение, а чрез новорождение.

Богослужения
Хваление и
поклонение

Нашето хваление и поклонение са съсредоточени върху добрата новина за това, което Бог е направил за нас, чрез Исус Христос, станал жертва, спасявайки ни от грях и смърт. Като християни ние се покланяме и хвалим Бога, защото Той е уникален, всемогъщ, суверен, свят, справедлив Бог, който ни е привлякъл чрез любовта Си.  

Нашето поклонение показва нашето отношение към Бога и Неговата спасителна благодат.

СЛУЖЕНИЯ

Евангелска петдесятна църква
     ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Богослужение:

Неделя 10:00 ч

ул. "Иван Вазов "13

Банкова сметка в български лева

IBAN: BG50STSA93000026298897

BIC: STSABGSF 

Банка ДСК

  • Facebook Social Icon

За повече информация използвайте формата за контакт.

Не събираме и не обработваме лични данни.

@2020 ЕПЦ - Горна Оряховица.