top of page

СЛУЖЕНИЯ

Служенията са важна част от живота на църквата. Всички участват доброволно като служат и дават своя принос за изграждането на Божието царство на земята. 
Всеки християнин е призован да даде най-доброто от себе си чрез дарбите, които Христос дава на църквата и отделния човек. Апостол Павел заявява, че Христос дава тези дарби, за да бъдат Божиите хора подготвени за делото на служението и за духовния растеж на тялото Христово според Божието намерение.

Исус беше пример за служител и съветваше Своите последователи също да бъдат като Него.

Богослужения

Църквата е Божият народ. В първо послание на апостол Петър, 2 глава, 9 стих пише:

Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина; вие, които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ.

Християнската вяра включва взаимоотношения с Бога и с околните. Ние сме част от общност, чието начало бе положено с Божия призив към Авраам. Следователно църквата се състои от всички онези хора по целия свят, в цялата история, които са изповядвали или изповядват Христовото име.

Библията ни казва, че ние ставаме част от Църквата не по рождение, а чрез новорождение.

Хваление и
поклонение

Нашето хваление и поклонение са съсредоточени върху добрата новина за това, което Бог е направил за нас, чрез Исус Христос, станал жертва, спасявайки ни от грях и смърт. Като християни ние се покланяме и хвалим Бога, защото Той е уникален, всемогъщ, суверен, свят, справедлив Бог, който ни е привлякъл чрез любовта Си.  

Нашето поклонение показва нашето отношение към Бога и Неговата спасителна благодат.

Неделно училище

Децата имат специално място в Божието сърце!

Ние вярваме, че децата са не само бъдещето, но и нашето настояще.

Неделното училище е мястото, където още от малки децата се възпитават в християнската вяра и християнските ценности. Това оказва влияние на техния светоглед, формира ценностната им система и в по-късен момент определя тяхното поведение като възрастни. 

„Исус каза: Оставете дечицата и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.” (Матей 19:14)

Семейно служение

Семейството е създадено от Бога. Служението се фокусира върху изграждането на здрави християнски семейства. Всички имат време да общуват и споделят своите преживявания, опит и практични съвети относно възпитанието и отглеждането на децата. Общата молитва сплотява и дава сили за справяне с предизвикателствата на ежедневието. 
В Библията има ясни насоки за семейното щастие. За съжаление на много семейства животът е бил съсипан, защото дълго време не са знаели или са отказвали да живеят според Божиите съвети и стандарти. 

СИП - Смели Изследователи Приятели

СИП е за всички деца и младежи, без значение на техния етически произход или църковна принадлежност. То предлага активни преживявания като игри в гората и на открито, готвене на огън, завладяващи песни, спортни занимания, театър, походи, опознаване на Библията и лично преживяване на отделни библейски истории. Всички тези занимания изграждат самочувствието и оказват положително влияние на тялото, душата и духа на младите хора. Освен това по този начин те опознават себе си по-добре и намират нови приятели.

Милосърдно служение

Любовта е движещата сила за социалното служение на църквата. Ние не можем да си затворим очите за страданието в този свят и се опитваме да направим всичко, което е по нашите сили. Сам Бог е загрижен за всички слаби, болни и отхвърлени хора. Не случайно Исус казва, че който стори добро на такива хора, все едно го прави на Него.

Църквата съдейства на болницата, социалните служби, общината и полицията за разрешаването на различни проблеми. Събират се дрехи и средства за подпомагане на социално слаби хора. Също хора от църквата основаха център "Промяна" (promyana.org), в който се оказва практична помощ на хора без дом. 

bottom of page