top of page

ВЪПРОСИ

ЗАЩО ИСУС?

ЗАЩОТО ТОЙ Е БОГ

Роден от девица, живя безгрешен живот и извърши чудеса. Исус Христос ни даде пример за следване на Бога под формата на човек. Той направи невъзможното, за да плати цената на греха.

Напълно Бог и напълно човек сега Той седи отдясно на Отца, за да ходатайства за нас.

 

ЗАЩОТО ВЪЗКРЪСНА ОТ МЪРТВИТЕ

Без възкресението, християнството би било само една добре замислена и хубава приказка. Исус е възкръснал от мъртвите, явил се на много очевидци и все още е тук сред нас чрез Светия Дух. Неговото възкресение не е само белег за нашето бъдеще, но е важно в настоящия ни  живот. "Да бъде Твоята воля както на небето така и на земята" не е просто обичайната молитва, но е реалност и днес.

ЗАЩОТО НИЕ СМЕ СПАСЕНИ ПОРАДИ НЕГОВАТА МИЛОСТ

Ако беше възможно да спечелим приемане от Бог Отец чрез нашите собствени усилия, то никога не би било необходимо за Него, да изпраща Сина Си в нашия свят. Неговото раждане, живот, смърт и възкресение никога нямаше да се случи.

Въпреки, че повечето от нас днес предпочитат да отхвърлят идеята, че Бог трябва да има правото да се намесва в ежедневния ни живот, Той продължава да ни обича и да достига до нас с милост и прошка.

 

ЗАЩОТО ТОЙ НИ КАЗА ДА ОБИЧАМЕ

Любовта не е просто емоция. На първо място тя е действие. Всички ние искаме да принадлежим, да се чувстваме приети и значими. Ако наистина разберем любовта и благодатта на Исус, ние ще обичаме всички хора и ще се стремим да им покажем, че няма по-голямо приемане, чувство за принадлежност и значимост, отколкото чрез любовта на Исус.

 

ЗАЩОТО НИ КАЗА ДА ОТИДЕМ

Вярата в Исус не е само лична, поверителна, само емоция или чувство. Тя прави промяна в живота ни като ни принуждава да я споделяме с другите. Ние не сме тук, за да седим и да се оплакваме от това, което не е наред с нашия град, държавата или този свят, надявайки се, че някой друг ще го оправи. Казано ни е да вървим! Исус може и ще направи велики неща, чрез теб и мен, чрез всички нас!

 

ЗАЩО ДА ХОДЯ НА ЦЪРКВА?

 

Църквата е Божият народ. В първо послание на апостол Петър, 2 глава, 9 стих пише:

Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, народ, който Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина; вие, които някога не бяхте народ, а сега сте Божий народ.

Християнската вяра включва взаимоотношения с Бога и с околните. Ние сме част от общност, чието начало бе положено с Божия призив към Авраам. Следователно църквата се състои от всички онези хора по целия свят, в цялата история, които са изповядвали или изповядват Христовото име.

Ставаме част от Църквата не по рождение, а чрез новорождение.

 

 

КАКВО Е КРЪЩЕНИЕ?

Исус каза, че трябва да се родим от вода и Дух. Исус кръщаваше и заповяда и на учениците Си да кръщават. Да станеш християнин включва три неща.

 

Първо, нещо което ние правим: покайваме се и вярваме.

Второ, нещо което прави Бог: дава ни Святия Дух.

Трето, нещо което прави църквата: кръщава.

Кръщението е вид видим белег за това, че сме част от църквата. То е видим белег за смисъла на това да сме християни. Водата е символ на измиване, на очистване от греха. Водата в Новия Завет е също така и символ на Святия Дух. Исус говори за реки от жива вода, които ще излизат от нас. Йоан ни казва, че тук има предвид Святия Дух. Това е преобраз на всички благословения, които Бог ни дава чрез своя Дух.

На трето място, то е преобраз на смърт и възкръсване с Христос. Ето как го описва ап. Павел в Римляни, 6 глава. Той казва: ние, които се кръстихме да участваме в Исус Христос. Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт. Това означава, че когато Исус умря на кръста, ние умряхме в Него. Чрез кръщението бяхме погребани с Него. Той казва, че този символ на потапяне във водата при кръщението е преобраз на факта, че сме били погребани, когато Исус бе погребан, защото сме в Него, били сме погребани с Христос. Така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отец, така и ние да ходим в нов живот. Когато Исус възкръсна от мъртвите, ние възкръснахме в Него. Излизането от водата при кръщението, е преобраз на възкресението, на започването на един изцяло нов живот.

 

ЗАЩО ДА СЕ МОЛЯ?

Как е най-добре да се молим – като стоим, като седим, като сме коленичили или като сме наведени в поклон? Трябва ли ръцете ни да бъдат отворени, затворени или издигнати към Бога? Трябва ли очите ни да бъдат затворени, когато се молим? Как е по-добре да се молим – в църковна сграда или сред природата? Трябва ли да се молим сутринта, когато станем, или вечерта, преди да си легнем? Има ли определени думи, които трябва да казваме в своите молитви? Как трябва да започваме молитвите си? Какъв е правилният начин да ги завършваме? Често се задават такива и други подобни въпроси относно молитвата. Какъв е правилният начин да се молим? Някое от тези неща има ли значение?
Твърде често хората гледат на молитвата като на „магическо заклинание”. Някои вярват, че ако не кажем точно правилните неща или ако не се молим в правилната стойка, Бог няма да ни чуе и няма да ни отговори.

Християнската молитва е най-важната дейност в нашия живот. Тя е причината, поради която вие и аз бяхме създадени, т.е. да имаме взаимоотношения с Бога, който ни е създал.

В посланието към Ефесяни, 2 глава, 18 стих. апостол. Павел пише следното: защото чрез Него – т.е. Исус Христос – и едните, и другите – т.е. юдеи и езичници, целият познат свят – имаме свой достъп при Отец, в един Дух.

Ние имаме достъп до Бог единствено чрез Неговия син Исус Христос.

Исус ни въвежда в присъствието на Всевишния Бог. Макар че сами по себе си нямаме право да влезем в Божието присъствие, чрез Исус, чрез това, което Той направи за нас на кръста, имаме достъп до Отец.

И така, християнската молитва е към Отец, чрез Сина, от един Дух. Понякога хора казват: „Не знам как да се моля.” Именно това казва и Павел, ап. Павел. Той казва, че не знаем как да се молим, но Духът ни помага в нашата немощ.

Когато се молим, са включени всичките лица на Троицата: Отец, Син и Святият Дух.

И така, защо да се молим? В евангелието от Матей, 6 глава, 6 стих. Исус казва следното: А ти, когато се молиш, влез във вътрешната си стаичка и като си затвориш вратата, помоли се на своя Отец, който е в тайно; и твоят Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве.

Защо трябва да се молим? Първо, защото Исус се моли. Научи и нас да се молим. Той не започва с думите: „Ако се молите...”, а казва: когато се молите – допуска, че ще се молим. За хората е естествено да се молят. Ние сме създадени за тези взаимоотношения.

На следващо място така изграждаме взаимоотношения с Бога. Всички взаимоотношения се основават на общуването. Много бракове се разпадат поради липса на общуване. Понякога цели семейства се разпадат поради липса на общуване. С добро общуване обаче взаимоотношенията се развиват и процъфтяват.

Ние сме създадени, за да имаме взаимоотношения с Бога. В тези взаимоотношения откриваме смисъла и целта на живота си.

ЗАЩО ДА ЧЕТА БИБЛИЯТА?

Библията представлява на първо място, откровението на Бога за самия Него. Бог говори в Библията.

Шестдесет и шест различни книги съставляват Библията. Те включват книги за закона, като Левит и Второзаконие; исторически книги, като Ездра и Деяния на апостолите; книги с поезия, като Псалми и Еклесиаст; пророчески книги, като Исая и Откровение; биографии, като евангелията на Матей и Йоан; и послания (официални писма) като Тит и Евреи.

В Библията, 2 писмо към Тимотей, 3 глава, 16 стих. Писателят казва следното: Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.

Думата, която е преведена тук с „боговдъхновено”, е буквален превод, защото гръцката дума „теопнойстос”, това е транслитерация, означава „вдъхнат от Бога”.

Библията е нашият авторитет за нашите действия, добър съветник по всички житейски въпроси. В нея откриваме какво е неправилно в Божиите очи и какво е правилно, как да живеем в изрядни взаимоотношения с Бога и околните. Как да организираме ежедневието си, как да работим, какво казва Библията за работата и за удоволствията, как да живеем под натиск. В нея научаваме, че е правилно да даваме и да прощаваме. Пълна е с практически съвети и мъдрост – как да възпитаваме децата, как да се грижим за по-възрастните роднини и т.н.

Често се случва, когато хората четат Библията, да повярват в Исус Христос. Много хора също са го преживели. Апостол Йоан казва в края на своето Евангелие: А това бе написано, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име.

Ако имате повече въпроси, моля пишете на нашата форма за контакт и ние с радост ще ви отговорим.

bottom of page